SPŠ elektrotechnická v Prešove patrí k jednej z dominantných stredných škôl vo východoslovenskom regióne. Vychovala viac ako 6 tisíc absolventov v elektrotechnických a príbuzných odboroch, ktorí sa úspešne uplatňujú vo všetkých sférach hospodárstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum založenia: 1. september 1952

Poslanie školy: poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Dĺžka štúdia: 4 roky

Študijne odbory:

  • Elektrotechnika
  • Informačné a sieťové technológie
  • Technické a informačné služby

Zamerania:  

  • Elektroenergetika
  • Priemyselná informatika
  • Počítačové systémy
  • Telekomunikačná technika

Academy ID: 21888

SPŠE Prešov patrí medzi 10 stredných škôl na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu Netacad už od jeho vzniku v roku 1999. Prvé zoznámenie s obsahom zabezpečila RCNA TU Košice. V priebehu niekoľkých mesiacov prebehli prvé stretnutia a školenia. V tomto období úplne nový spôsob štúdia, e-learning, nás trochu zaskočil, ale postupne sme zistili, aké výhody a možnosti táto vzdelávacia technológia poskytuje. V priebehu dvoch rokov sme mali ukončené 4 semestre CCNA. Aby sme sa stali plnohodnotnými inštruktormi nám chýbali dve veci. Odučiť všetky semestre a získať CCNA certifikát. To sa v auguste 2007 podarilo. Ing. Martin Vujčík získal CCNA CSCO11266686.

Od roku 2002 sme začali vzdelávať študentov v oblasti sietí formou záujmových krúžkov. Od roku 2004 je program implementovaný do predmetu Sieťové technológie STE1 (CCNA1 a CCNA2). V roku 2007 sme začali s výučbou predmetu STE2 (CCNA3 a CCNA4). Poznatky získané z jednotlivých študijných materiálov sú v čo najväčšej miere odovzdávané hlavne študentom so zameraním na oblasť Počítačových systémov. V rámci získavania skúsenosti a porovnania úrovne medzi školami sa študenti SPŠE sa zúčastňujú Cisco NAG. Umiestňujú sa v prvej polovici výsledkovej listiny.

Pôvodné zameranie LCNA naprvý stupeň programu Netacad pozostávajúci zo štyroch semestrov ukončených skúškou CCNA sme postupne rozšírili o sponzorované kurikulá Základy informačných technológií I., II. (IT Essentials I. 2003, IT Essentials II. 2004) a Základy bezdrôtových sietí (Fundamentals of Wireless 2006).

Od roku 2009/2010 je netacad program súčasťou odboru IST v predmetoch Prax a Sieťové technológie 1.-4.